Reverse vesting w transakcjach Venture Capital w Polsce

Polskie prawo dopuszcza stosowanie klauzul typu reverse vesting, polegających na zastosowaniu opcji call w celu odkupu udziałów lub akcji od założyciela, w przypadku gdy chciałby on odejść ze spółki przed upływem uzgodnionego czasu.

Liczba udziałów lub akcji, które mogą być odkupione w ten sposób zazwyczaj maleje z upływem czasu.

#PolishLegalTips #Venture #Capital #VC #Reverse #Vesting #Udziały #Akcje #Opcja #Call #Założyciel #Founder #Inwestycje #Umowa #Inwestycyjna #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

0 odpowiedzi

Pozostaw komentarz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *