Odszkodowania nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce

Odszkodowania za nienależyte wykonywanie umów należy traktować w Polsce jako czynności niepodlegające podatkowi VAT.

Natomiast, aby świadczenie mogło być uznane za usługę podlegającą VAT musi wystąpić bezpośredniość związku pomiędzy świadczeniem a zapłatą oraz wymiana świadczeń wzajemnych.

#PolishLegalTips #Podatek #VAT #Odszkodowanie #Opodatkowanie #Usługi #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/