Mecenas Jacek Wiśniewski w Radzie Ekspertów Loan Magazine Awards 2023

Radca prawny Jacek Wiśniewski został powołany do Rady Ekspertów Loan Magazine Awards 2023.

Nagrody Loan Magazine Awards przyznawane są co roku najlepszym firmom i menedżerom z rynku pożyczek pozabankowych i fintech w Polsce.

Wspieramy pozabankowych pożyczkodawców i firmy fintech w ich działalności w Polsce. Loan Magazine Awards to świetna inicjatywa, która ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych. Nasza kancelaria wspiera również organizatorów, aby zapewnić przejrzystość głosowania.“- powiedział Jacek Wiśniewski, Partner Zarządzający kancelarii #WIŚNIEWSKI.legal.

Gala Loan Magazine Awards 2023 odbędzie się 9 lutego 2023 roku we Wrocławiu.

Nadchodzące zmiany dla instytucji pożyczkowych w Polsce

W związku z ostatnimi zmianami w Ustawie o kredycie konsumenckim, instytucje pożyczkowe (pożyczkodawcy pozabankowi) w Polsce nie będą mogli finansować swojej działalności pożyczkowej poprzez emisję obligacji.

Komisja Nadzoru Finansowego rozpocznie również nadzór nad instytucjami pożyczkowymi.

#kredyt #konsumencki #instytucjepożyczkowe #fintech #lendtech #finansowanie #obligacje #Polska #WisniewskiLegal #KNF #nadzór

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) w Polsce wymaga zezwolenia i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) #PolishLegalTips

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) jest w Polsce uregulowane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (ECSP) z 2020 roku oraz polską Ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z 2022 roku.

Nowi dostawcy usług crowdfundingowych muszą posiadać zezwolenie, a rynek crowdfundingu jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

#PolishLegalTips #FinansowanieSpołecznościowe #Crowdfunding #Fintech #Zezwolenie #KNF #Nadzór #Prawo #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego #PolishLegalTips

Rejestracja instytucji pożyczkowych w Polsce #PolishLegalTips

Forma zbycia wierzytelności #PolishLegalTips

#WIŚNIEWSKI.legal oficjalnym partnerem Loan Magazine Awards 2019

Kancelaria #WIŚNIEWSKI.legal po raz kolejny została partnerem wspierającym Loan Magazine Awards

Gala „Loan Magazine Awards” ma na celu wyróżnienie najlepszych firm, marek oraz brandów działających w obszarze finansowania pozabankowego. Jest skierowana do instytucji pożyczkowych, instytucji bankowych, firm windykacyjnych, Biur Informacji Gospodarczej (BIG) oraz podmiotów dostarczających rozwiązań technologicznych pozwalających firmom reprezentującym ten rynek na tak szybki rozwój.

Nasza kancelaria od lat wspiera firmy z sektora finansowania pozabankowego, dlatego ponownie angażujemy się jako partner wspierający w organizację tego ważnego dla rynku wydarzenia” – powiedział Jacek WIŚNIEWSKI, partner zarządzający #WIŚNIEWSKI.legal.

Jak “fintechyzacja” usług finansowych wpływa na bezpieczeństwo danych

Będę miał przyjemność moderować panel nt.  “Jak “fintechyzacja” usług finansowych wpływa na bezpieczeństwo danych” podczas odbywającego się w Warszawie X Kongresu Antyfraudowego Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Data: 24 października 2019 r.

Agenda:   Agenda X Kongresu Antyfraudowego ZPF

Podczas debaty panelowej, której scenariusz przygotowałem i którą będę miał przyjemność moderować, będziemy dyskutowali z panelistami następujące kwestie:

1. Powszechne zbieranie danych, a ich bezpieczeństwo

2. Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych?

3. Secure Banking, Secure FinTech, Secure Ecosystem – co to naprawdę znaczy?

4. PSD2 – lepsze zabezpieczenia w sektorze finansowym, czy pole do nadużyć?

5. Czy i jak przekonywać użytkowników, że ich dane przekazane FinTechom są bezpieczne?

6. Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa sektora finansowego w erze FinTech

7. Czy nowe zjawiska technologiczne (np. deepfake) stanowią zagrożenie dla sektora i jak im przeciwdziałać?

W imieniu organizatorów, panelistów i swoim własnym mam nadzieję spotkać Państwa podczas kongresu i szerzej przedyskutować powyższe kwestie.

Zapraszam Państwa serdecznie do rozmowy.

Na duże zmiany trzeba jeszcze poczekać – wypowiedź dla Tygodnika Gazety Prawnej

Na duże zmiany trzeba jeszcze poczekać

Dla podmiotów niebankowych świadczących usługi finansowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, czyli fintechów, 14 września 2019 r. to ważna data. Od tej daty bowiem, w uproszczeniu, banki mają obowiązek udostępnić fintechom (i innym third party providers, TPP), spełniającym odpowiednie wymogi regulacyjne i mającym zgody swoich klientów, określone w dyrektywie PSD2 dane z rachunków bankowych klientów banków oraz umożliwić fintechom inicjowanie pewnych rodzajów transakcji. W świetle dotychczasowych zasad funkcjonowania sektora bankowego jest to zatem niewątpliwa formalna rewolucja – do tej pory dane pochodzące z rachunków klientów banków były jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic i „srebrami rodowymi” banków, które traktowały je jako swoją przewagę rynkową i którymi dobrowolnie dzielić się nie mogły (i nie chciały).

W tej sytuacji można się spotkać zarówno z opiniami, że fintechy będą mocno konkurować z bankami, jak i że tylko współpraca istniejących i nowych graczy ma biznesowy sens. Myślę, że o tym, która z tych narracji się urzeczywistni, przekonamy się właśnie po 14 września 2019 r., od kiedy zarówno fintechy, jak i banki będą mogły przedstawić rynkowi rozwiązania oparte o uzyskany na podstawie dyrektywy PSD2 dostęp do informacji o rachunkach bankowych klientów.

Paradoksalnie to banki miały do tej pory najwięcej pracy, aby wizja „otwartej bankowości” mogła się ziścić – miały udostępnić fintechom środowiska testowe oraz protokoły wymiany danych (tzw. API). Podeszły do tej kwestii systemowo, wdrażając projekt „Polish API”. Wydaje się zatem, że o ile dotychczas banki dobrze wywiązują się z nałożonych na nie przez dyrektywę PSD2 obowiązków, o tyle na przykłady praktyczne rozwiązań fintechowych opartych o „otwarte API” banków będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Wydaje się również, że na razie nie mamy co spodziewać się zalewu fintechowych rozwiązań – np. z rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wynika, że w całej UE zarejestrowanych jest dopiero kilkadziesiąt podmiotów mających zamiar (przynajmniej formalnie) świadczyć usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS), a tylko kilkanaście z nich jako obszar swego działania uwzględnia Polskę – w tym część to gracze już znani, świadczący swoje usługi w inny sposób. W mojej ocenie zatem fintechowa rewolucja na rynku finansowym być może nadchodzi – ale w praktyce przyjdzie nam na nią jeszcze poczekać.

Jacek WIŚNIEWSKI, Partner zarządzający #WIŚNIEWSKI.legal

Wypowiedż dla Tygodnika Gazety Prawnej z dnia 13. września 2019 r.

(https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56900,13-wrzesnia-2019/69393,Tygodnik-Gazeta-Prawna/702934,Rewolucja-w-bankowosci-inna-niz-przypuszczano.-Nadciaga-GAFA.html)

 

Practical Implementation of Durable Medium on Blockchain – Dos & Don’ts