Transakcje Venture Capital w Polsce i preferencje likwidacyjne

W inwestycjach dokonywanych przez fundusze Venture Capital w Polsce powszechnie spotykaną praktyką jest wprowadzanie tzw. preferencji likwidacyjnych dla funduszu VC.

W przypadku tzw. zdarzenia likwidacyjnego (np. zbycia udziałów lub likwidacji spółki) fundusz VC otrzymuje w pierwszej kolejności środki pozwalające mu odzyskać zainwestowane środki.

#PolishLegalTips #Venture #Capital #Fundusz #VC #Inwestycje #Umowa #Inwestycyjna #Preferencje #Likwidacyjne #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Odszkodowania nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce

Odszkodowania za nienależyte wykonywanie umów należy traktować w Polsce jako czynności niepodlegające podatkowi VAT.

Natomiast, aby świadczenie mogło być uznane za usługę podlegającą VAT musi wystąpić bezpośredniość związku pomiędzy świadczeniem a zapłatą oraz wymiana świadczeń wzajemnych.

#PolishLegalTips #Podatek #VAT #Odszkodowanie #Opodatkowanie #Usługi #Prawo #Polska #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Egzekucja wyroku z kraju Unii Europejskiej w Polsce

Wyroki i ugody sądowe z krajów Unii Europejskiej mogą być relatywnie łatwo egzekwowane w Polsce na podstawie przepisów tzw. Rozporządzenia Bruksela I Bis (1215/2012).

Polski komornik wyegzekwuje wyrok lub ugodę sądową na podstawie standardowego zaświadczenia wydanego przez sąd kraju, w którym wyrok został wydany (lub została zatwierdzona ugoda).

#PolishLegalTips #Egzekucja #Postępowanie #Sądowe #Sąd #Wyrok #Ugoda #Rozporządzenie #Bruksela #Bis #Komornik #Polska #UniaEuropejska #Prawo #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/