Nadchodzące zmiany dla instytucji pożyczkowych w Polsce

W związku z ostatnimi zmianami w Ustawie o kredycie konsumenckim, instytucje pożyczkowe (pożyczkodawcy pozabankowi) w Polsce nie będą mogli finansować swojej działalności pożyczkowej poprzez emisję obligacji.

Komisja Nadzoru Finansowego rozpocznie również nadzór nad instytucjami pożyczkowymi.

#kredyt #konsumencki #instytucjepożyczkowe #fintech #lendtech #finansowanie #obligacje #Polska #WisniewskiLegal #KNF #nadzór

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) w Polsce wymaga zezwolenia i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) #PolishLegalTips

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) jest w Polsce uregulowane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (ECSP) z 2020 roku oraz polską Ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z 2022 roku.

Nowi dostawcy usług crowdfundingowych muszą posiadać zezwolenie, a rynek crowdfundingu jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

#PolishLegalTips #FinansowanieSpołecznościowe #Crowdfunding #Fintech #Zezwolenie #KNF #Nadzór #Prawo #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Uchwały zarządu w spółkach z ograniczną odpowiedzialnością protokołowane w szczególny sposób #PolishLegalTips

Na podstawie ostatnich zmian w Kodeksie spółek handlowych (KSH), uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być protokołowane w określony sposób – tak, aby protokół zawierał porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.

W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.

#PolishLegalTips #Corporate #Law #Companies #Limited #Liability #Company #Management #Board #Minutes #LLC #Poland #WisniewskiLegal

www.wisniewski.legal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/