Kluczowe kompetencje naszej firmy, dziedziny w których doradzamy oraz zrealizowane z klientami projekty wynikają z szerokiego doświadczenia i profesjonalnych zainteresowań naszych partnerów Jacka WIŚNIEWSKIEGO oraz Katarzyny TUSZYŃSKIEJ-WIŚNIEWSKIEJ.

Jacek WIŚNIEWSKI

Wspólnik zarządzający,  Radca prawny

z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, w swojej praktyce koncentruje się na prawie korporacyjnym, prawie spółek, prawie handlowym, transakcjach fuzji i przejęć (M&A), prawie gospodarczym i cywilnym, prawie i regulacjach finansowych, sektorze FinTech, projektach technologicznych, Private Equity (PE) i Venture Capital (VC).

Jacek jest uznawany za jednego z wiodących w Polsce prawników w obszarze innowacji finansowych i FinTech.

E-mail: jacek@wisniewski.legal

Tel: +48 695 137 353

Doświadczenie z kancelarii międzynarodowych

Jacek jest doświadczonym praktykiem (ma ponad 21 lat doświadczenia zawodowego), posiadającym uprawnienia zarówno radcy prawnego (2008) jak i doradcy podatkowego (2004). Ukończył studia prawnicze na Wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2000) oraz kurs główny prawa angielskiego i europejskiego zorganizowany przez Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet Warszawski (1998).

Jacek posługuje się językiem polskim, angielskim i francuskim.

Przed założeniem kancelarii #WIŚNIEWSKI.legal Jacek przez ponad 18 lat pracował w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych o korzeniach amerykańskich (Squire Patton Boggs, 2011-2018), niemieckich (Noerr, 2007-2011) i francuskich (Mazars, 2000-2006). Dzięki temu ma szerokie doświadczenie w pracy z klientami z wielu krajów i kultur prawnych.

Praktyka

W swojej praktyce Jacek łączy dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa handlowego (korporacyjnego) i gospodarczego, transakcji fuzji i przejęć (M&A), kwestii regulacyjnych w zakresie finansów i nowych technologii, oraz inwestycji Private Equity (PE) i Venture Capital (VC).

W obszarze fuzji i przejęć (M&A) Jacek ma duże doświadczenie w doradzaniu klientom międzynarodowym i polskim przy przejęciach i zbyciach (dezinwestycjach) przedsiębiorstw oraz przekształceniach i połączeniach (fuzjach) spółek handlowych – w wielu sektorach (ze szczególnym naciskiem na usługi finansowe) – oraz w tworzeniu złożonych struktur joint venture.

W zakresie usług finansowych Jacek doradza w kwestiach transakcyjnych i regulacyjnych w obszarze bankowości i finansów, w tym w zakresie finansowania przejęć (acquisition financing), kredytu konsumenckiego i consumer finance  (w tym na rzecz firm pożyczkowych), transakcji sekurytyzacji, leasingu, leasingu zwrotnego i faktoringu.

Jacek doradzał również funduszom PE/VC przy transakcjach wykupu lewarowanego (LBO), oraz finansującym i kredytobiorcom w licznych transakcjach finansowania (kredytowania) opartych o schemat LMA (Loan Market Association).

Jacek jest uznanym specjalistą i często doradza oraz sporządza opinie prawne w zakresie najnowszych zjawisk i modeli biznesowych w obszarze finansów i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji finansowych, FinTech, InsurTech, otwartej bankowości i zagadnień związanych z dyrektywami płatniczymi (PSD, PSD2).

Jako przykład jednego z najbardziej znaczących projektów można wskazać, że Jacek doradzał T-Mobile Polska S.A. podczas tworzenia i negocjowania umowy o współpracy strategicznej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego z Alior Bank SA, która zaowocowała pionierskim wówczas w skali globalnej projektem współpracy między firmą telekomunikacyjną i bankiem w zakresie świadczenia usług finansowych w tzw. modelu „white label” – pod nazwą „T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank”. Podobny schemat współpracy wykorzystano później przy świadczeniu usług finansowych różnych firm telekomunikacyjnym i instytucji finansowych w Polsce i za granicą.

Funkcje i organizacje

W latach 2017-2019 r. Jacek był członkiem grupy roboczej ds. Innowacji finansowych (FinTech) działającej przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), której zadaniem było zdiagnozowanie barier dla rozwoju innowacji finansowych i FinTech w Polsce.

Jacek jest, od 2016 r., członkiem zespołu ds. nagród i członkiem rady ekspertów przyznających Loan Magazine Awards – nagród przyznawanych najlepszym polskim pożyczkodawcom pozabankowym, ich menedżerom i firmom wspierającym rynek pożyczek pozabankowych.

W latach 2016-2018 Jacek był członkiem Rady Nadzorczej Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (polskiego członka Eurofinas).

W latach 2013-2016 Jacek był członkiem (sędzią) Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych (największej izby radców prawnych w Polsce).

Od 2012 roku Jacek jest członkiem Amnesty International. Wspiera również regularnie działania Greenpeace Polska.

Moderator wydarzeń i SPIRITUS MOVENS

Jacek często pełni funkcje członka komitetów programowych, moderatora i prelegenta na konferencjach i warsztatach. Jest również współtwórcą corocznego Kongresu Sektora FinTech organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Od 2016 roku Jacek jest także pomysłodawcą i prowadzącym cykliczne spotkania dla profesjonalistów, inwestorów i entuzjastów sektorów Tech, FinTech i nowoczesnej bankowości – obecnie pod nazwą #TechVoice. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tych wydarzeniach prosimy o kontakt.

Reprezentatywne doświadczenie

• Reprezentowanie międzynarodowego finansującego w procesie restrukturyzacji zadłużenia polskiej grupy podmiotów z rynku finansowego, w tym przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń, oraz skuteczne wyegzekwowanie na rzecz klienta zadłużenia w wysokości ok. 10 milionów złotych.

Doradztwo w transakcji M&A (przygotowanie umowy SPA, negocjacje, zamknięcie) na rzecz międzynarodowej grupy o korzeniach skandynawskich – w zakresie sprzedaży spółki prowadzącej działalność cateringową w Polsce; transakcja została skutecznie przeprowadzona i zamknięta w czasie pandemii Covid-19.

• Przygotowanie wzorów polskiej dokumentacji zabezpieczeń dla międzynarodowego finansującego.

• Sporządzenie opinii prawnej na rzecz międzynarodowej firmy inwestycyjnej w zakresie polskich przepisów dot. działalności inwestycyjnej.

Reprezentowanie międzynarodowego finansującego w postępowaniu upadłościowym w Polsce.

• Doradztwo na rzecz międzynarodowego finansującego w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce.

Doradztwo podczas zakładania wielu różnych rodzajów spółek handlowych w Polsce (w tym spółek z ograniczną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), i spółek akcyjnych (S.A.)) oraz świadczenie pełnego zakresu usług prawnych na rzecz wspólników i spółek.

Doradztwo na rzecz T-Mobile Polska S.A. podczas tworzenia i  negocjacji umowy o współpracy strategicznej z Alior Bank S.A. w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego (jako „T-Mobile Usługi Bankowe Dostarczane przez Alior Bank”).

Doradztwo na rzecz licznych podmiotów z branży consumer finance w kwestiach regulacyjnych dotyczących udzielania pożyczek (kredytów) konsumenckich, tym przez Internet, przygotowanie wzorów dokumentacji, bieżące doradztwo.

Doradztwo na rzecz amerykańskich i brytyjskich właścicieli w procesach poszukiwania inwestorów i zbycia ich spółek zależnych – polskich instytucji pożyczkowych.

Doradztwo na rzecz globalnej firmy z sektora crowdlending w kwestiach regulacyjnych w zakresie usług płatniczych i bankowych.

• Sporządzenie opinii prawnej na rzecz międzynarodowej grupy firm ubezpieczeniowych i InsurTech na temat aspektów regulacyjnych ich działalności w Polsce w zakresie przepisów o kredycie konsumenckim.

Doradztwo na rzecz polskich instytucji pożyczkowych w zakresie tworzenia struktur pośrednictwa kredytowego zgodnych z ustawą o kredycie konsumenckim.

• Doradztwo na rzecz brytyjskiej firmy zajmującej się pozyskiwaniem tzw. leadów w obszarze ubezpieczeń na życie.

• Reprezentowanie klientów, w tym firm z sektora consumer finance w licznych postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Rzecznikiem Finansowym.

•  Doradztwo na rzecz wiodącego światowego dostawcy rozwiązań bankomatowych (ATM) podczas testów (tzw. pilota) działalności w Polsce, w tym w zakresie usług płatniczych.

Doradztwo na rzecz amerykańskiej firmy z branży consumer finance w związku z rozpoczęciem działalności w Polsce w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych, opracowanie dokumentacji, bieżące doradztwo dla polskiej i amerykańskiej spółki (jako wspólnika).

Doradztwo na rzecz globalnego koncernu, producenta opon z Tajwanu, przy przejęciu duńskiego producenta opon – w zakresie polskich aspektów transakcji.

Doradztwo na rzecz wiodącego światowego dostawcy rozwiązań w zakresie bankomatów (ATM), płatności elektronicznych oraz przetwarzania transakcji podczas kilku planowanych transakcji M&A (przejęć) w Polsce.

• Doradztwo na rzecz globalnego gracza z sektora Fintech udzielającego pożyczek on-line w zakresie licznych kwestii regulacyjnych w tym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego funduszu Venture Capital w transakcji finansowania nabycia (LBO) polskiego producenta kosmetyków.

Doradztwo na rzecz wielu europejskich dostawców usług faktoringowych w zakresie polskich aspektów prawnych transgranicznych transakcji faktoringowych.

Doradztwo na rzecz wiodącej europejskiej instytucji finansowej podczas licznych transgranicznych transakcji faktoringowych i sekurytyzacyjnych.

Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego funduszu Private Equity specjalizującego się w inwestycjach technologicznych podczas planowanej inwestycji w spółkę producenta oprogramowania biznesowego.

• Doradztwo na rzecz polskich spółek zależnych globalnej grupy farmaceutycznej w związku z finansowaniem pozyskiwanym przez grupę.

• Doradztwo na rzecz operatora telekomunikacyjnego spoza Unii Europejskiej w kwestiach regulacyjnych dotyczących usług płatniczych w Polsce.

Doradztwo na rzecz jednej z największych europejskich firm świadczących usługi konsultingu inżynieryjnego w transakcji sprzedaży jednej ze spółek zależnych w Polsce grupie jej menedżerów.

Przeprowadzenie sprawdzenia (audytu) wzorów dokumentów zabezpieczeń wykorzystywanych przez wiodący polski bank, w celu zapewnienia spójności i zgodności dokumentacji z najnowszymi przepisami prawnymi i orzecznictwem sądów.

Doradztwo na rzecz niemieckiej grupy przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego w zakresie refinansowania kredytów w rachunku bieżącym i kredytów inwestycyjnych w Polsce.

• Doradztwo na rzecz niezależnego niemieckiego, działającego na arenie międzynarodowej, dostawcy usług w zakresie obsługi złożonych portfeli finansowych (działającego jako agent zabezpieczenia) podczas restrukturyzacji finansowania zapewnianego niemieckiej grupie spółek przez konsorcjum banków.

Doradztwo na rzecz wielostronnej instytucji finansowej w zakresie finansowania nabycia infrastruktury tramwajowej dla przedsiębiorstwa transportowego będącego własnością gminy miejskiej w Polsce.

Doradztwo na rzecz Autostrada Wielkopolska II S.A. (AWSA II), firmy zarządzającej polską autostradą A2 podczas negocjacji z Generalną Dyrecją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie aneksów do umowy o budowie i eksploatacji.

Doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy zajmującej się inwestycjami w energię odnawialną, w planowanym przejęciu grupy farm wiatrowych w centralnej Polsce oraz w sprzedaży (cesji) praw do projektu części farmy wiatrowej.

• Doradztwo na rzecz funduszu Private Equity w zakresie finansowania udzielonego przez polski bank na przejęcie spółki gospodarki odpadami w Polsce (transakcja typu LBO).

Doradztwo na rzecz inwestora z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy zakupie firmy produkującej towary jako tzw. marki własne w Polsce.

Doradztwo na rzecz międzynarodowej grupie detalicznej z branży DIY w transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego nieruchomości.

Doradztwo na rzecz polskiego oddziału niemieckiego wydawcy przy transakcji nabycia wydawcy gazety lokalnej w Polsce.

Doradztwo na rzecz klienta z Danii przy transakcji nabycia firmy cateringowej w Polsce.

• Doradztwo na rzecz światowego dostawcy świeżych produktów przy transakcji leasingu zwrotnego (sale and lease back) nieruchomości związanej z centrum logistycznym w Polsce.

Katarzyna TUSZYŃSKA-WIŚNIEWSKA

Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, Partner.

Jest prawnikiem francuskim i prawnikiem europejskim, studiowała i ukończyła (po pełnych studiach prawniczych) Uniwersytet Roberta Schumana w Strasburgu (l’Université Robert Schuman de Strasbourg, DEUG en droit, Licence en droit européen et international, Maîtrise en droit général, Certificat en droit de l’Union Européenne, DEA en droit des Communautés Européennes) oraz z Instytut Studiów Prawnych w Tuluzie (l’Institut d’Etudes Judiciaires de Toulouse).

Katarzyna jest także polską prawniczką i polskim adwokatem po nostryfikacji dyplomu francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Katarzyna ukończyła również studia Executive Master in Management organizowane przez HEC Paris i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Katarzyna TUSZYŃSKA-WIŚNIEWSKA zarządza naszą francuskojęzyczną marką ADroit § i koncentruje swoją praktykę na prawie gospodarczym , prawie korporacyjnym, prawie handlowym, prawie nieruchomości w tym doradztwo przy nabywaniu nieruchomości położonych we Francji i w Polsce oraz doradztwo przy opracowywaniu i negocjowaniu złożonych umów najmu (w szczególności odnoszących się do centrów handlowych w Polsce), prawie europejskim, cywilnym i rodzinnym.

Katarzyna ma ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i transakcyjnym na rynku polsko-francuskim. Obsługiwała również najemców i wynajmujących w negocjacjach i zawieraniu umów najmu w ponad 130 centrach handlowych w całej Polsce.

E-mail : katarzyna.tuszynska-wisniewska@wisniewski.legal

Tel: + 48 600 517 879