Egzekucja wyroku z kraju Unii Europejskiej w Polsce

Wyroki i ugody sądowe z krajów Unii Europejskiej mogą być relatywnie łatwo egzekwowane w Polsce na podstawie przepisów tzw. Rozporządzenia Bruksela I Bis (1215/2012).

Polski komornik wyegzekwuje wyrok lub ugodę sądową na podstawie standardowego zaświadczenia wydanego przez sąd kraju, w którym wyrok został wydany (lub została zatwierdzona ugoda).

#PolishLegalTips #Egzekucja #Postępowanie #Sądowe #Sąd #Wyrok #Ugoda #Rozporządzenie #Bruksela #Bis #Komornik #Polska #UniaEuropejska #Prawo #WisniewskiLegal

Aby otrzymywać cotygodniowy newsletter #PolishLegalTips kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/newsletters/polishlegaltips-6884566282247659520/

Zabezpieczenie udzielone przez polski sąd w międzynarodowym procesie cywilnym #PolishLegalTips

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego #PolishLegalTips